Bygget-torpet

BYGGET -torp under Guxbohl nuvarande Gussbo Gård

Bygget, noteras som nytt 1844, enligt Mårdaklevsboken.
Det var bebott till 1953.
Husets skick omöjliggör underhållsrenovering.
I granskogen bakom finns rester av en smedja.
Nuvarande ägare, Gösta Lagberg, försöker hålla skogen borta, och torplyckan öppen.
En saltsten finns och det är en utfodringsplats för rådjur på vintern.
Det växer bland annat mycket tibast, vinka, gammaldags påskliljor, syrenträd, schersmin och gamla aplar på tomten.
På andra sidan vägen finns rester av en källare.
Vägen från Hallandsgränsen, Tånghult, Hjälmsås och Vattumossa gick förbi Bygget och vidare ner mot Vallen och norrut mot
Mårdaklev.

Nu, från och med 2012, är skogen borta bakom torpet.
Bygget brann tyvärr ner 2012.

Några historier kring torpen

Jordkällaren på Guxbohl

Guxbohl var en stor gård på 1800-talet. Den var bebodd in på 1930-talet. Husgrunden finns kvar och jordkällaren är ännu intakt.

På andra sidan vägen finns källan som förr aldrig torkade ut. Den användes av alla, både djur och människor.

Nu för tiden torkar den ut torra somrar.

Enligt sägnen kastade drängen en förbannelse över källan, han tyckte inte bonden lönade honom nog, när han hade rensat den. Varefter den började sina på somrarna.

Nutida experter menar att det mer beror på utdikningar och stormar att brunnen sinar.

Torpalund

Det är 400 m till "stora" vägen, först går man förbi en död ek och 2 stora bokar, massor av vildkaprifol finnsockså. Vägen löper utför, ner mot en bro som är från tidigt 1900-tal. Vägen var mycket brant så 1935 höjde man  bron så lutningen inte blev så besvärlig för hästarna.

Min far var med och byggde upp bron

Mycket sten och mycket slit som lades på varann.

I bäckfåran fanns ovanför bron en liten kvarn, lite lämningar finns ännu kvar.

Det sägs att andre kvarnägaren, Gottfrid Johansson, på 1830-talet dränkte sig där, olycklig kärlek och brustet hjärta.

Bortanför bron upp i skogen finns en sten med inristade spår, ungefär som ett Y. Min far säger att de brände tjära där förr men det syns inga spår av något sådant.  Ett mycket bra älgpass kommer efter det med ungskog på ena sidan vägen och gammal storskog på andra

Fortsätter vägen fram till min gräns där 2 gränsstenar står. Det ska krävas 3 man att flytta en gränssten. Det är ett väldigt bra älgpass, ungskog på ena sidan vägen och gammal storskog på andra sidan.

Vägen är gräsbevuxen numera och används mest som gångstig.